01. Oktober 2022 - 02. Oktober 2022 | 78736-Epfendorf
WRC-WANDERRITT

Herbstritt am oberen Neckar

2-Tägiger WRC Ritt Info Fam Hezel Wenthof Tel 07404 7424 schriftliche Anmeldung erwünscht: wenthof@t-online.de WRC Kilometer 50

Anmeldeschluss: 16. September 2022
Kontakt:
LV Baden Württemberg
Tel.: 07404 7424
E-Mail